شهریور
۱۳۹۶

گلستان به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناسایی شد.


شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان پس از طی مراحل ارزیابی، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی به رسمیت شناخته شد.