شهریور
۱۳۹۶

گلستان ناظر پروژه اتوماسیون فعالیت‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی شد.


گلستان ناظر پروژه «بازنگری معماری اطلاعات، تحلیل و طراحی و مهندسی مجدد فرآیندها و بهینه سازی آنها برای اتوماسیون فعالیت‌های تخصصی » سازمان پزشکی قانونی شد.
این پروژه به منظور بازنگری و اصلاح فرآیندها و سیستم-های اطلاعاتی حوزه فعالیت-های تخصصی سازمان پزشکی قانونی تعریف شده و شرکت باسا مجری آن است. نظارت بر این پروژه طی قراردادی به شرکت گلستان واگذار شده است.
یادآور می-گردد پیش از این در سال 85، شرکت گلستان نظارت پروژه تدوین معماری سازمانی و طرح جامع فناوری اطلاعات این سازمان را برعهده داشته است.