شهریور
۱۳۹۶

آغاز همکاری آموزشی گلستان و سماتک


با برگزاری اولین دوره «برنامه-ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات» در موسسه آموزشی سماتک، همکاری آموزشی شرکت گلستان با این موسسه آغاز شد. گلستان و سماتک در بهمن ماه 95 با امضای یک موافتنامه همکاری، برنامه مشترکی برای ارائه دوره-های آموزشی کاربردی در زمینه معماری سازمانی و استراتژی فناوری اطلاعات تدوین کردند که با شروع دوره یادشده در تاریخ 29 خرداد، این موافقتنامه عملاً وارد فاز اجرایی شد.
برای اطلاع از سایر دوره-های مشترک، به سایت سماتک مراجعه فرمائید:
http://www.sematec-co.com/