شهریور
۱۳۹۶

گلستان به عنوان عامل چهارم پروژه‌های نرم‌افزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران انتخاب شد.


با انتخاب شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان به‌عنوان عامل چهارم پروژه‌های نرم‌افزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گلستان از این پس به مدت دو سال، نظارت عالیه و راهبری توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای کاربردی این شرکت را برعهده خواهد داشت. پیش از این شرکت مگفا به عنوان مشاور مادر شرکت مدیریت شبکه برق ایران انتخاب شده بود که گلستان به عنوان عامل چهارم بر فعالیت‌های این شرکت نظارت خواهد داشت.
پیش از این نیز تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات (معماری سازمانی) شرکت مدیریت شبکه در سال 89 و بازنگری این طرح به همراه مشاوره یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی در سال 94 توسط گلستان اجرا شده بود.