آبان
۱۳۹۶

برگزاری اولین دوره معماری سازمانی مقدماتی در مؤسسه سماتک


اولین دوره آموزشی معماری سازمانی مقدماتی (EA1) در آبان ماه سال جاری در مؤسسه آموزشی سماتک با همکاری شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این دوره که از مدیران و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بودند، در این دوره با مفاهیم، اصول و روش‌های معماری سازمانی برمبنای چارچوب TOGAF آشنا شدند.