آذر
۱۳۹۶

مشتریان شرکت گلستان موفق به دریافت جایزه معماری سازمانی شدند.


شرکت‌ بیمه دی و شهرداری اصفهان، از مشتریان خدمات مشاوره معماری سازمانی شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان، در جریان برگزاری نخستین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در تاریخ‌های 22 و 23 آذرماه در دانشگاه شهیدبهشتی تهران برگزار گردید، موفق به دریافت جایزه معماری سازمانی شدند. این جایزه به سازمان‌های برتر در زمینه استقرار و کاربرد معماری سازمانی اعطا می‌شود و در نخستین دوره این جایزه، بیمه دی و شهرداری اصفهان به‌ترتیب حائز مقام‌های دوم و سوم شدند. مقام نخست به سازمان تنظیم مقررات رادیویی رسید.