اسفند
۱۳۹۶

گلستان مجری پروژه تدوین مکانیزم‌های پایه نظام آماری وزارت راه و شهرسازی شد.


شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان، از سوی وزارت راه و شهرسازی مجری پروژه «تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای (فرم‌ها، رویه‌ها و ساختار اجرایی) استقرار نظام اطلاعاتي و آماری» این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن شد. در پی برگزاری مناقصه این پروژه، شرکت گلستان به‌عنوان برنده انتخاب و با ابلاغ قرارداد از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای اسفندماه عملیات اجرایی پروژه آغاز گردید.

در این پروژه، تعاریف و روش‌های پایه نظام اطلاعاتی و آماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن طراحی و پروژه‌های لازم برای استقرار این نظام تعریف خواهد شد.

پروژه «تدوین مکانیزم‌های پایه‌ای (فرم‌ها، رویه‌ها و ساختار اجرایی) استقرار نظام اطلاعاتي و آماری» یکی از پروژه‌های تعریف‌شده در نقشه‌راه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی است.