مهر
۱۴۰۰

الزام بانک‌ها به تهیه طرح معماری سازمانی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای که در تاریخ 6 مهرماه 1400 خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادر کرده است، «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» را به این مؤسسات ابلاغ کرد. مطابق ماده 2 این سند، هر بانک «... موظف است معماری فناوری اطلاعات را بر مبنای توگف، بایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از آنها و در حوزه سرویس با رویکرد معماری سرویسگرا، طراحی و تدوین نماید.»

همچنین طبق ماده 3، بانک‌ها و مؤسست اعتباری موظف شده‌اند طرح جامع فناوری اطلاعات خود را تصویب و در فواصل زمانی مناسب به‌روزرسانی کنند.

ابلاغ این ضوابط که نخستین الزام رسمی به ایجاد و تقویت قابلیت مدیریت معماری سازمانی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، گام مهمی برای ارتقاء بلوغ مدیریت در این بخش مهم از اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

اطلاعات بیشتر در سایت گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران

 

No JavaScript
(021) 88 500 863 - 88 500 864 - 88 500 865
(021) 88 500 866
تهران، خيابان سهروردی، بالاتر از تقاطع هویزه، کوچه سرمد، شماره 3، واحد 10