اردیبهشت
۱۳۹۹

برگزاری جلسه معارفه پروژه برق آذربایجان به صورت مجازی


جلسه معارفه (Kick-off) پروژه تدوین معماری تطبیقی شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان روز چهارشنبه 99/2/10 با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته معماری سازمانی این شرکت، به صورت مجازی (راه دور) برگزار شد. در این جلسه، اهداف، مراحل و دستاوردهای مورد انتظار پروژه از سوی مدیر پروژه تشریح شد و به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.
شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان به عنوان مشاور تدوین معماری تطبیقی و برنامه توسعه فناوری اطلاعات شرکت برق آذربایجان برگزیده شده است.