دی
۱۳۹۹

برگزاری اولین جلسه کمیته معماری سازمانی وزارت نیرو


اولین جلسه کمیته معماری سازمانی وزارت نیرو در تاریخ 14 دی ماه 99 با حضور مدیران و کارشناسان این وزارتخانه و نمایندگان شرکت‌های تابعه برگزار گردید. در این نشست، محدوده، روش و نتایج مقدماتی پروژه تدوین معماری سازمانی وزارت نیرو که توسط شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در حال اجراست، به اطلاع حاضران رسید. هم چنین شرکت کنندگان با نتایج پروژه تدوین معماری مرجع شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز آشنا شدند.