شهریور
۱۳۹۸

دوره آشنایی با معماری سازمانی در شهرداری تهران


دوره آشنایی با معماری سازمانی با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران شهرداری تهران در محل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری برگزار شد. در این دوره که به عنوان بخشی از برنامه آموزشی پروژه طراحی قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی در شهرداری تهران توسط شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار گردید، کارشناسان و مدیران اداره کل تشکیلات و روش‌ها، سازمان فناوری اطلاعات و ادارات برنامه‌ریزی مناطق شهرداری تهران با مبانی و مفاهیم، کاربردها، مدل‌ها و ابزارهای معماری سازمانی و هم چنین با فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی که به طور ویژه برای شهرداری تهران طراحی شده است، آشنا شدند.