آذر
۱۳۹۸

برگزاری دوره معماری سازمانی در مجتمع گاز پارس جنوبی


دوره آشنایی با مبانی معماری سازمانی برای مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه از سوی شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار شد. در این دوره 8 ساعته، شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه معماری سازمانی، مدل‌ها و چارچوب محتوا، متدولوژی ADM در چارچوب توگف و هم‌چنین چارچوب مدیریت و راهبری معماری سازمانی آشنا شدند.