آبان
۱۳۹۶

اعلام برنامه کارگاه‌های آموزشی همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی


برنامه کارگاه‌های همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی که در تاریخ 22 و 23 آذرماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، اعلام شد. شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان نیز با ارائه کارگاه «معماری سازمانی: از کجا آغاز کنیم؟» در این همایش مشارکت دارد.

لینک سایت همایش برای اطلاعات بیشتر....