آبان
۱۳۹۶

وضعیت مشاوره فناوری اطلاعات در ایران

 دانلود

مصاحبه نشریه بانکداری الکترونیکی با مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در مورد وضعیت فعلی صنعت مشاوره مدیریت در ایران