دی
۱۳۹۶

سمینار معرفی معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای


سمینار معرفی معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای (RECRA) روز چهارشنبه 20 دی ماه در شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار گردید. در این سمینار یک روزه که با حضور معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر، مدیرعامل و معاونین برق منطقه‌ای تهران، معاونین برنامه‌ریزی و مدیران فناوری اطلاعات و سازماندهی 17 شرکت برق منطقه‌ای از سراسر کشور برگزار شد، ضرورت، اهداف، اجزآ و کاربردهای معماری مرجع RECRA توسط تیم اجرایی و راهبری پروژه ارائه گردید.
هم‌چنین نقشه راه توسعه معماری سازمانی در شرکت‌های برق منطقه‌ای و تکالیف شرکت‌ها در این زمینه تبیین شد.