آبان
۱۳۹۶

برگزاری سمینار آشنایی با معماری سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای سمنان


سمینار آشنایی با معماری سازمانی و استانداردهای حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکت برق منطقه‌ای سمنان  در تاریخ 17 مهرماه 96 برگزار گردید. در این سمینار یک روزه که توسط شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان ارائه شد، مدیران و کارشناسان شرکت با مبانی و مفاهیم پایه معماری سازمانی و چارچوب‌های حاکمیت فناوری اطلاعات آشنا شدند. در پی تدوین معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای و برنامه‌های توانیر برای توسعه و تقویت معماری سازمانی در این شرکت‌ها، بسیاری از شرکت‌های برق منطقه‌ای برنامه‌هایی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد آمادگی سازمانی در این حوزه تعریف کرده‌اند.