آبان
۱۳۹۸

گلستان در سومین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی


شرکت گلستان در سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در تاریخهای 23 و 24 آبان ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، حضور فعالی داشت. در این همایش، کارگاه آموزشی «دوره فشرده معماری کسب‌وکار» که از سوی آقایان کرمی و اقیری برگزار شد، با استقبال گسترده مخاطبان از دانشگاه و صنعت مواجه شد. هم چنین دو نشست تخصصی «بازآفرینی دستگاه‌های دولتی در پرتو معماری سازمانی» و «معماری سازمانی در صنعت بانکداری» با حضور آقای رضا کرمی مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار شد. 

دریافت اطلاعات بیشتر