آبان
۱۳۹۹

همکاری گلستان در برگزاری چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی


چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. شرکت گلستان همچون دوره‌های گذشته همایشُ‌ مشارکت فعالی در برگزاری این همایش ملی دارد. از جمله برنامه‌های همایش که با مشارکت همکاران گلستان برنامه‌ریزی شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- وبینار «طراحی ساختار واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی» توسط آقای رضا کرمی، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان

- پنل تخصصی وزارت نیرو

- کارگاه (وبینار) «مخزن معماری سازمانی در عمل: آشنایی با نرم‌افزار Sparx EA»

برای اطلاعات بیشتر، وب سایت همایش را ببینید.