شهریور
۱۳۹۷

برگزاری دومین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی


دومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در تاریخهای 23 و 24 آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار خواهد شد. پس از برگزاری موفقیت‌آمیز اولی همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در سال 96 (دانشگاه شهید بهشتی) این دومین همایش سراسری در این زمینه است که انتظار می‌رود با استقبال سازمان‌ها و فعالین معماری سازمانی در کشور مواجه شود.

دریافت اطلاعات بیشتر