بهمن
۱۳۹۷

دوره آشنایی با معماری مرجع RECRA در برق منطقه‌ای خراسان


دوره آشنایی با معماری مرجع شرکت‌های منطقه‌ای با حضور اعضای کارگروه اجرایی معماری سازمانی شرکت برق منطقه‌ای خراسان توسط همکاری شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار گردید. در این دوره شرکت‌کنندگان با مبانی معماری سازمانی (تئوری) و معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای RECRA آشنا شدند.