دی
۱۳۹۷

برگزاری دوره آشنایی با معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای


دوره آشنایی با معماری مرجع شرکت‌های منطقه‌ای با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات صنعت برق توسط موسسه آموزشی صنعت برق و با همکاری شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان برگزار گردید. در این دوره که در دو بخش آشنایی با مبانی معماری سازمانی (تئوری) و آشنایی با معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای RECRA ارائه شد، 35 نفر از مدیریت‌های فناوری اطلاعات، مدیریت استراتژیک و بهره‌وری و سایر واحدهای مرتبط شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق شرکت کردند.