مرداد
۱۳۹۷

معرفی معماری مرجع RECRA در شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان


طی نشستی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران کلیدی شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان، اهداف، ساختار و کاربردهای معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای RECRA تشریح و به پرسش‌های حاضرین در این مورد پاسخ داده شد.

معماری مرجع RECRA مجموعه‌ای است از مدل‌های معماری سازمانی شرکت‌های برق منطقه‌ای که از آن‌ها می‌توان برای ارزیابی وضعیت موجود، طراحی معماری مطلوب یا اجرای سایر پروژه‌های مرتبط با توسعه معماری بهره برد.