مهر
۱۳۹۸

سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی


سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در تاریخهای 23 و 24 آبان ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. پس از برگزاری موفقیت‌آمیز دو دوره همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در سال 96 (دانشگاه شهید بهشتی) و 97 (دانشگاه صنعتی شیراز) این سومین همایش سراسری در این زمینه است که انتظار می‌رود با استقبال سازمان‌ها و فعالین معماری سازمانی در کشور مواجه شود.

دریافت اطلاعات بیشتر