آبان
۱۳۹۹

تدوین طرح جامع استقرار دولت الکترونیک در شرکت‌های برق منطقه‌ای


گلستان مجری پروژه تدوین طرح جامع استقرار دولت الکترونیکی در شرکت‌های برق منطقه‌ای شد. «تدوین طرح جامع استقرار دولت الکترونیک شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور» یکی از ماموریت‌های ویژه‌ای است که از طرف شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ابلاغ گردیده است.
جهت پیشبرد بهتر این ماموریت، کارگروهی متشکل از ناظر طرح ویژه از شرکت توانیر و مدیران IT پنج برق منطقه‌ای تهران، فارس، مازندران، خراسان و خوزستان تشکیل گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه و نتایج آن سایت پروژه را ببینید.