دی
۱۳۹۷

وبینار تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش 9.2


ویرایش 9.2 چارچوب TOGAF که در آوریل سال 2018 از سوی Open Group منتشرشده، نسبت به آخرین ویرایش رسمی قبلی (ویرایش 9.1 که در سال 2011 منتشر شده بود،) تغییرات متعددی کرده است. آشنایی با این تغییرات، هم برای کسانی که در عمل از این چارچوب به عنوان چارچوب مرجع معماری سازمانی استفاده می­کنند و هم برای سایر فعالین معماری سازمانی که مایلند از سمت و سوی روندهای معماری سازمانی آگاه شوند، لازم است.

در این وبینار که در تاریخ 19 دی ماه 97 در قالب سلسله وبینارهای گروه معماری سازمانی انجمن انفورماتیک توسط آقای رضا کرمی برگزار شد، ضمن معرفی اجمالی چارچوب TOGAF، مهم­ترین تغییرات این چارچوب در ویرایش 9.2 تشریح گردید.

اسلایدهای این وبینار در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران قابل دسترس است.