استراتژی فناوری اطلاعات

مهم ترین هدف برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (ITSP)، همراستاسازی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار است. منظور از همراستاسازی، تدوین برنامه ها و فعالیت های توسعه ای فناوری اطلاعات به گونه ای است که امکان تحقق اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمان را فراهم سازد.

رویکرد گلستان به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، مبتنی بر یک متدولوژی ابداعی براساس تحلیل قابلیت های کسب و کار یا Business Capabilities Analysis است. این متدولوژی یک روش عملی 6 مرحله ای است که امکان تحلیل سریع استراتژی های کسب و کار و ترجمه این استراتژی ها به زبان فناوری اطلاعات را فراهم می سازد.

این متدولوژی هم چنین امکان توسعه یافته های برنامه ریزی استراتژیک را به معماری سازمانی در مراحل بعدی میسر می کند.

متدولوژی ابداعی ITSP گلستان مبتنی بر BCA تا کنون در چند سازمان مختلف با موفقیت اجرا شده است.

مشتریان 

No JavaScript
(021) 88 500 863 - 88 500 864 - 88 500 865
(021) 88 500 866
تهران، خيابان سهروردی، بالاتر از تقاطع هویزه، کوچه سرمد، شماره 3، واحد 10