استراتژی فناوری اطلاعات

مهم‌ترین هدف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (ITSP)، همراستاسازی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌وکار است. منظور از همراستاسازی، تدوین برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که امکان تحقق اهداف و استراتژی‌های کسب‌وکار سازمان را فراهم سازد.

رویکرد گلستان به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، مبتنی بر یک متدولوژی ابداعی براساس برنامه‌ریزی قابلیت‌محور یا Capability-based Planning (CBP) است. این متدولوژی یک روش عملی است که امکان تحلیل سریع استراتژی‌های کسب‌وکار و ترجمه این استراتژی‌ها به زبان فناوری اطلاعات را فراهم می‌سازد.

این متدولوژی هم چنین امکان توسعه یافته‌های برنامه‌ریزی استراتژیک را به معماری سازمانی در مراحل بعدی میسر می‌کند.

متدولوژی ابداعی ITSP گلستان مبتنی بر CBP تا کنون در چند سازمان مختلف با موفقیت اجرا شده است.

برای آشنایی بیشتر با رویکرد و روش گلستان در برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، این فایل را ببینید.

مشتریان 

No JavaScript
(021) 88 500 863 - 88 500 864 - 88 500 865
(021) 88 500 866
تهران، خيابان سهروردی، بالاتر از تقاطع هویزه، کوچه سرمد، شماره 3، واحد 10